Spoločnosť Vodex s.r.o. sa dištancuje od akýchkoľvek aktivít
občianskeho združenia Vodná záchranná služba.
 • Úprava rozhrania

  Úprava a údržba rozhrania medzi Vodným dielom Gabčíkovo a stupňom Čunovo. Ohradenie rozhrania, odčerpanie vody, vyčistenie rozhrania od nánosov.

  Vodná zachrana

  06.08.2015
 • Betónovanie pod vodou

  Betónovanie dna pod vodou na vodnom diele Gabčíkovo, stupeň Čunovo. Údržba dna, vyčistenie dna a samotné betónovanie.

  Vodná zachrana

  06.08.2015
 • Úprava betónu na divokej vode v Čunove

  Čistenie betónového dna divokej vody Čunovo.

  Vodná zachrana

  06.08.2015

Aktuality

Prieskumy životného prostredia a príprava odborných posudkov


Vodná zachranaNaša spoločnosť začala vykonávať ďalšie druhy činností súvisiacich s vodnými stavbami:

 

Revízia konštrukcií vodných stavieb, prístavov, ich geodetické zameranie, vyhotovenie odborného posudku podľa potrieb schvaľovacieho procesu.
Prieskum už postavených konštrukcií.
Výroba videozáznamov a fotodokumentácie pod vodou, kamerovanie kanalizácie.
Kontrola koryta radarom, prenos fotografií.
Rôzne prieskumy pod vodou, príprava odborného posudku.
Odber pôdnych vzoriek na laboratórne účely.
Odbahňovanie.
Zbavenie nádrží kerozinu.
Vytiahnutie tiel uhynutej zveri veľkých rozmerov z vôd.Kontaktujte nás

Aktuality