Spoločnosť Vodex s.r.o. sa dištancuje od akýchkoľvek aktivít
občianskeho združenia Vodná záchranná služba.
 • Úprava rozhrania

  Úprava a údržba rozhrania medzi Vodným dielom Gabčíkovo a stupňom Čunovo. Ohradenie rozhrania, odčerpanie vody, vyčistenie rozhrania od nánosov.

  Vodná zachrana

  06.08.2015
 • Betónovanie pod vodou

  Betónovanie dna pod vodou na vodnom diele Gabčíkovo, stupeň Čunovo. Údržba dna, vyčistenie dna a samotné betónovanie.

  Vodná zachrana

  06.08.2015
 • Úprava betónu na divokej vode v Čunove

  Čistenie betónového dna divokej vody Čunovo.

  Vodná zachrana

  06.08.2015

Čistenie korýt

Vodná zachranaČistenie korýt má okrem estetického aspektu aj iný význam - je jedným zo spôsobov ako predchádzať povodniam. Prehĺbenie dna potokov a nádrží, vyčistenie dna od nánosov, aj úprava brehov sú súčasťou práce pri čistení korýt riek.

 

Naša spoločnosť však nie je iba úzko špecializovaná na čistenie korýt riek, ale ponúka komplexné služby revitalizácie vodných tokov, brehov riek, okolia riek a potokov, priehradných múrov, či mostových pilierov a množstvo ďalších prác, ktoré s údržbou vodného toku a jeho okolia súvisia.

 

Disponujeme strojným vybavením pre tieto činnosti a skúseným tímom odborníkov v oblasti potápania, stavebných a zemných prác.

 

 

Čo všetko ponúkame:

 • vyčistenie okolia tokov od porastov a nánosov,
 • vyčistenie okolia priehradných múrov, prehradený, mostových pilierov,
 • odstránenie nánosov,
 • poradenstvo.

Kontaktujte nás

Aktuality