Spoločnosť Vodex s.r.o. sa dištancuje od akýchkoľvek aktivít
občianskeho združenia Vodná záchranná služba.
 • Úprava rozhrania

  Úprava a údržba rozhrania medzi Vodným dielom Gabčíkovo a stupňom Čunovo. Ohradenie rozhrania, odčerpanie vody, vyčistenie rozhrania od nánosov.

  Vodná zachrana

  06.08.2015
 • Betónovanie pod vodou

  Betónovanie dna pod vodou na vodnom diele Gabčíkovo, stupeň Čunovo. Údržba dna, vyčistenie dna a samotné betónovanie.

  Vodná zachrana

  06.08.2015
 • Úprava betónu na divokej vode v Čunove

  Čistenie betónového dna divokej vody Čunovo.

  Vodná zachrana

  06.08.2015

Plavčícké služby

Prevádzkovanie vodnej záchrany a plavčíkov na bazénoch

 

 • dozor nad kúpajúcimi sa osobami
 • do pomoc telesne postihnutým osobám
 • dozor nad dodržiavaním prevádzkového poriadku
 • informovanosť návštevníkov o službách v areáli
 • ošetrovanie úrazov
 • poskytovanie odbornej prvej pomoci
 • koordinácia s RZP
 • dopĺňanie zdravotníckeho materiálu
 • vysávanie bazénov
 • čistenie brodísk
 • udržiavanie čistoty v okolí bazénov
 • úprava lehátok

 

V prípade ďalších požiadaviek zo strany objednávateľa na výkon práce ich radi zaradíme a poskytneme v rámci dohody.

Kontaktujte nás

Aktuality