Spoločnosť Vodex s.r.o. sa dištancuje od akýchkoľvek aktivít
občianskeho združenia Vodná záchranná služba.
 • Úprava rozhrania

  Úprava a údržba rozhrania medzi Vodným dielom Gabčíkovo a stupňom Čunovo. Ohradenie rozhrania, odčerpanie vody, vyčistenie rozhrania od nánosov.

  Vodná zachrana

  06.08.2015
 • Betónovanie pod vodou

  Betónovanie dna pod vodou na vodnom diele Gabčíkovo, stupeň Čunovo. Údržba dna, vyčistenie dna a samotné betónovanie.

  Vodná zachrana

  06.08.2015
 • Úprava betónu na divokej vode v Čunove

  Čistenie betónového dna divokej vody Čunovo.

  Vodná zachrana

  06.08.2015

Stavebné práce

Potápanie pri výkone stavebných prác nie je záujmovým potápaním, znamená potápanie s nástrojmi a plnou výbavou pre stavebné, montážne a údržbárske práce pod vodou. Napríklad zváračské práce pod vodou, betónovanie pod vodou, či údržba hrádzí sú pre nás súčasťou našich každodenných povinností.

 

Súčasťou našej práce sú aj revízie a obhliadky stavieb pod vodou na priehradách, opravy mechanizmov a stavebných častí vodných diel a priehrad, betonáž, hydroizolácie, aj odčerpanie vody zo zaplavených priestorov.

 

Okrem spomínaných činností sme schopní zabezpečiť komplexnú video- a foto- dokumentáciu o stave hrádzí, pilierov mostov, potrubí a dna riek a nádrží. Náš tím tvoria výlučne certifikovaní potápači s kvalifikáciou profesných potápačov.

 

Čo všetko ponúkame:

 • betonáže a stavebné práce pod vodou,
 • vyčistenie okolia priehradných múrov, prehradený, mostových pilierov, dopravných prostriedkov,
 • vyzdvihnutie predmetov, zváranie a práce pod vodou,
 • revízie, foto a video dokumentácie,
 • poradenstvo.

Kontaktujte nás

Aktuality