Spoločnosť Vodex s.r.o. sa dištancuje od akýchkoľvek aktivít
občianskeho združenia Vodná záchranná služba.
Čistenie korýt riek a potokov

Prehĺbenie dna potokov a nádrží, vyčistenie dna od nánosov, úprava brehov aj revitalizácia okolia sú súčasťou práce pri čistení korýt riek a nádrží.

Stavebné práce pod vodou

Potápanie pri výkone stavebných prác nie je záujmovým potápaním, znamená potápanie s prístrojmi a plnou výbavou pre stavebné, montážne a údržbárske práce pod vodou.

Aktuality

Referencie

 • Úprava rozhrania

  Úprava a údržba rozhrania medzi Vodným dielom Gabčíkovo a stupňom Čunovo. Ohradenie rozhrania, odčerpanie vody, vyčistenie rozhrania od nánosov.

  Vodná zachrana

  06.08.2015
 • Betónovanie pod vodou

  Betónovanie dna pod vodou na vodnom diele Gabčíkovo, stupeň Čunovo. Údržba dna, vyčistenie dna a samotné betónovanie.

  Vodná zachrana

  06.08.2015
 • Úprava betónu na divokej vode v Čunove

  Čistenie betónového dna divokej vody Čunovo.

  Vodná zachrana

  06.08.2015